• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

varidat

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

VARİDAT = (varidat nedir; varidat ne demek; varidat İngilizcesi) Devletin vergileri de içeren her türden gelirleridir.

VARİDAT = (varidat nedir; varidat ne demek; varidat İngilizcesi) Gelirler: «Bayraktar Çiftliğinden ayda beş bin lira geçiyor eline! Han hamam varidatı ayrı.» - = İlhan.

varidat = gelir [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms