• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

value

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 258

bankacılık

VALUE = ['velyu: ] noun
1 değer * eşanlamlı : worth, merit
İngilizce örnek : The value of the property is 100,000 dollars.
Türkçe çevirisi : Arazinin değeri 100,000 dolardır.
İngilizce örnek : The burglars stole everything of value.
Türkçe çevirisi : Hırsızlar değerli her şeyi çalmış.
2 önem, itibar * eşanlamlı : importance
İngilizce örnek : These experiments have been of value.
Türkçe çevirisi : Bu deneylerin önemi vardır.
3 anlam * eşanlamlı : significance
4 para değeri * eşanlamlı : price, cost
¤ verb
1 değer biçmek * eşanlamlı : rate, price, evaluate, appraise, estimate
2 önem vermek, değer vermek * eşanlamlı : esteem, appreciate, respect
İngilizce örnek : I value his friendship highly.
Türkçe çevirisi : Onun dostluğuna çok değer veriyorum.
* Value Added Tax, VAT = katma değer vergisi

1: 0 ms