• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uzlaştırma

Türkçe - İngilizce

UZLAŞTIRMA = (uzlaştırma nedir; uzlaştırma ne demek; uzlaştırma İngilizcesi) İki yanın birbirine uymayan isteklerinde karşılıklı yararları birbirine yakınlaştırma yoluyle karşıtları arasında bir anlaşma sağlama.

UZLAŞTIRMA = (uzlaştırma nedir; uzlaştırma ne demek; uzlaştırma İngilizcesi) Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi amacıyle yapılan yasal çalışmaların tümü.

UZLAŞTIRMA = (uzlaştırma nedir; uzlaştırma ne demek; uzlaştırma İngilizcesi) İki yanın birbirine uymayan isteklerinde karşılıklı yararları birbirine yakınlaştırma yoluyla karşıtları arasında bir anlaşma sağlama.

UZLAŞTIRMA = (uzlaştırma nedir; uzlaştırma ne demek; uzlaştırma İngilizcesi) Toplu iş uyuşmazlıklarında, uzlaştırma kurulu aracılığıyla işçi ve işveren arasında anlaşmaya varılmasını sağlama.

UZLAŞTIRMA = (uzlaştırma nedir; uzlaştırma ne demek; uzlaştırma İngilizcesi) Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi arnacıyla yapılan yasal çalışmaların tümü.

UZLAŞTIRMA = (uzlaştırma nedir; uzlaştırma ne demek; uzlaştırma İngilizcesi) Uzlaştırmak işi.

uzlaştırma = telif [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms