• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uzlaşma

Türkçe - İngilizce

bilim teknik

isim / noun

UZLAŞMA = (uzlaşma nedir; uzlaşma ne demek; uzlaşma İngilizcesi) (hukuk) Türk Ceza Kanununun 253. maddesinde sayılan suçlarla ilgili olarak, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcıları tarafından, dava açıldıktan sonra mahkemeler tarafından yapılan, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişimi.

UZLAŞMA = (uzlaşma nedir; uzlaşma ne demek; uzlaşma İngilizcesi) 1. Karşıtlar arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyle birlik sağlama. 2. Uygulanacak işlerde tartışma yoluyle bir bütünlük ve birliğe varma.

UZLAŞMA = (uzlaşma nedir; uzlaşma ne demek; uzlaşma İngilizcesi) Anlaşma, bir ihtilafın sona erdirilmesi, sulhlaşma, sulh olma.

UZLAŞMA = (uzlaşma nedir; uzlaşma ne demek; uzlaşma İngilizcesi) İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda idare ile mükellefler veya cezaya muhatap olanların uzlaşması.

UZLAŞMA = (uzlaşma nedir; uzlaşma ne demek; uzlaşma İngilizcesi) Vergi anlaşmazlıklarının uyuşmazlık haline getirilip yargı yoluna başvurulmasına gerek kalmaksızın, vergi idaresi ile yükümlü arasında müzakere edilerek çözümlenmesini sağlayan; ödenecek vergi ve ceza miktarında anlaşmaya varılması halinde her iki taraf açısından bağlayıcı olan idarî bir yol. Yükümlü ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan belirli anlaşmazlıkların, bir müzakere sürecinden geçtikten sonra karşılıklı olarak bir anlaşmaya varmak suretiyle ortadan kaldırılmasına imkân sağlayan idarî bir çözüm yolu.

UZLAŞMA = (uzlaşma nedir; uzlaşma ne demek; uzlaşma İngilizcesi) 1. Karşıtlar arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birlik sağlama. 2. Uygulanacak işlerde tartışma yoluyla bir bütünlük ve birliğe varma.

UZLAŞMA = (uzlaşma nedir; uzlaşma ne demek; uzlaşma İngilizcesi) Bireylerin ya da toplumsal kümelerin, toplumsal değerlerin paylaşılmasında karşılıklı ödünlerle aralarında bir anlaşmaya varmaları.

UZLAŞMA = (uzlaşma nedir; uzlaşma ne demek; uzlaşma İngilizcesi) sulh. ~ sözleşmesi: sulh akdi.

UZLAŞMA = (uzlaşma nedir; uzlaşma ne demek; uzlaşma İngilizcesi) Tutum, görüş, kanıların birbirine uygun düşmesi ya da yaygın kalıplarla bağdaşması.

UZLAŞMA = (uzlaşma nedir; uzlaşma ne demek; uzlaşma İngilizcesi) Uzlaşmak durumu, uyuşma II, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs: «Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?» -T. Buğra.

uzlaşma = konsensus [öz Türkçe - eski terim]

uzlaşma = konsensüs [öz Türkçe - eski terim]

uzlaşma = imtizâc [Türkçe - Osmanlıca]

uzlaşma = itilâf [Türkçe - Osmanlıca]

1: 2 ms