• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uyuşum

Türkçe - İngilizce

isim / noun

UYUŞUM = (uyuşum nedir; uyuşum ne demek; uyuşum İngilizcesi) (sinema, televizyon) 1. İki çekim arasında anlam, devinim, ışık, bezem, donatım, oyun, yön, renk, vb. yönlerden aykırılık olmaması durumu. 2. İki çekimin, izleyicide, birbirinin tümleyicisi olduğu duygusunu uyandıran özellik. 3. İki çekimi birleştirirken gözetilen ortak öğelerin sağladığı sonuç. Uyuşumsuzluk karşıtı.

UYUŞUM = (uyuşum nedir; uyuşum ne demek; uyuşum İngilizcesi) 1. Uyuşma durumu, uyuşurluk: «Bir uyuşuma varmanın tadını çıkara çıkara güneşli kaldırımda yürüyordu.» -M. N. Sepetçioğlu. 2. sin. ve TV İki çekim arasında hareket, anlam, ışık, dekor, donatım, oyun bakımlarından aykırılık olmama durumu.

UYUŞUM = (uyuşum nedir; uyuşum ne demek; uyuşum İngilizcesi) Duyu örgenlerini, gelen uyarımları açık olarak izleyebilmeye hazırlayan devinim.

1: 0 ms