• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uygunsuz

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

sıfat / adjective – law

UYGUNSUZ = (uygunsuz nedir; uygunsuz ne demek; uygunsuz İngilizcesi) 1. Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz: «Onca yıl hapis yattık, uygunsuz, güdümsüz bir işini görmedim.» -A. Ümit. 2. Kötü davranışlarda bulunan, çirkin hareketleri olan: «Fakat gitgide içlerine uygunsuz adamlar ve türlü fesatlar karışmış.» -N. F. Kısakürek.

UYGUNSUZ = (uygunsuz nedir; uygunsuz ne demek; uygunsuz İngilizcesi) Kötü yola sapmış (kadın için).

uygunsuz = isabetsiz [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms