• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uygulama

Türkçe - İngilizce

internet

isim / noun

isim / noun – medical

iş dünyası

UYGULAMA = (uygulama nedir; uygulama ne demek; uygulama İngilizcesi) Vergi yasalarının esaslarının, yükümlüler hakkında uygulanmasıdır.

UYGULAMA = (uygulama nedir; uygulama ne demek; uygulama İngilizcesi) 1. Bir düşünceyi, bir ilkeyi ya da, bir kuramı gerçekleştirme işi. 2. Öğrencilerin kuramsal olarak öğrendikleri ilke ve yasaların derslik içinde ya da dışında doğrulanması için yapılan çalışmalar. 3. Öğretmen adaylarının çevrelerindeki okullara giderek türlü öğretim yöntem ve tekniklerini belli bir programa göre kullanmaları.

UYGULAMA = (uygulama nedir; uygulama ne demek; uygulama İngilizcesi) 1. Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik: «Yaptığımızın keyfî bir uygulama olduğunun farkında ama bir şey de söyleyemiyor.» -A. Ümit. 2. Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik: «Bir çeşit uygulama oluyordu yazdıkları.» -N. Cumalı. 3. huk. Yürütüm.

UYGULAMA = (uygulama nedir; uygulama ne demek; uygulama İngilizcesi) Bir araştırma tasarısı ya da bir izlencenin uygun yöntem ve yordamlar aracılığıyla alanda eyleme dönüştürülmesi.

UYGULAMA = (uygulama nedir; uygulama ne demek; uygulama İngilizcesi) Bir bulguyu yeni ürünler elde etmek için yapımda ve üretimde kullanarak gereken işlemleri yerine getirme.

UYGULAMA = (uygulama nedir; uygulama ne demek; uygulama İngilizcesi) Bir oyunun, bir sahnenin ya da bir kesimin sahne üzerinde denenmesi.

UYGULAMA = (uygulama nedir; uygulama ne demek; uygulama İngilizcesi) Halkın, geleneksel yollarla edindiği ya da dış ülkelerden ödünç alarak benimsediği oluşumlarla doğrudan doğruya kendisinin uyguladığı işlemlerden her biri. bk. uygulamalı halkbilim, uygulamalı insanbilim.

UYGULAMA = (uygulama nedir; uygulama ne demek; uygulama İngilizcesi) tatbikat. ~ Yasası: Tatbîkat Kanûnu.

UYGULAMA = (uygulama nedir; uygulama ne demek; uygulama İngilizcesi) Yazı, parmak izi, imza ve benzerlerinin kime ilişkin olduğunun saptanması ve yasanın uygulanması.

uygulama = aplikasyon [öz Türkçe - eski terim]

uygulama = icraat [öz Türkçe - eski terim]

uygulama = infaz [öz Türkçe - eski terim]

uygulama = pratik [öz Türkçe - eski terim]

uygulama = tatbik [öz Türkçe - eski terim]

uygulama = tatbikat [öz Türkçe - eski terim]

uygulama = teknik [öz Türkçe - eski terim]

uygulama = ameliye [Türkçe - Osmanlıca]

uygulama = infâz [Türkçe - Osmanlıca]

uygulama = tatbîk [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms