• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

usul

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2495

hukuk / law

inşaat

isim / noun – law

müzik

teknik

USUL = (usul nedir; usul ne demek; usul İngilizcesi) Ölenin, annesi, babası ve onların çocuklarıdır.

USUL = (usul nedir; usul ne demek; usul İngilizcesi) Vergi, tahakkuk ve tahsiline ait genel kurallar topluluğudur.

USUL = (usul nedir; usul ne demek; usul İngilizcesi) Yöntem, bir işin yapılmasında izlenecek yol, prosedür.

USUL = (usul nedir; usul ne demek; usul İngilizcesi) 1. Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, yöntem, tarz: «Kendine baktırmak için güzel usul doğrusu.» - H. Taner. 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, belli ilke ve kurallara göre izlenen yol, metot. 3. huk. Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar. 4. müz. Klasik Türk müziğinde tempo: «Kendilerine nota, usul filan öğretilecek olursa bunlardan çok şey beklenebilir.» - O. C. Kaygılı.

USUL = (usul nedir; usul ne demek; usul İngilizcesi) 1. Kökler, asıllar. 2. huk. Bir kimsenin ana, baba, dede ve nineleri.

usul = düzen [eski terim - öz Türkçe]

usul = yol [eski terim - öz Türkçe]

usul = yöntem [eski terim - öz Türkçe]

usul = metod [öz Türkçe - eski terim]

usul = mod [öz Türkçe - eski terim]

usul = modalite [öz Türkçe - eski terim]

usul = rutin [öz Türkçe - eski terim]

usul = âheste [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms