• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

undertake

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5637

UNDERTAKE = [andı'teyk] verb
undertook [andı'tuk], undertaken [andı'teykın]
1 üzerine almak, üstlenmek, sorumluluğunu almak, taahhüt etmek * eşanlamlı : pledge, engage
İngilizce örnek : He undertook to pay me the money within a month.
Türkçe çevirisi : Bana parayı bir ay içinde ödemeyi taahhüt etti.
2 (işe) girişmek, başlamak * eşanlamlı : attempt, try, endeavour, take on, venture, begin, start

1: 0 ms