• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

unassuming

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 35126

UNASSUMING = [anı'syu: ming] adjective
alçakgönüllü, gösterişsiz, sessiz * eşanlamlı : modest, retiring, humble, diffident * karşıtanlamlı : showy, pompous

UNASSUMING = nasıl okunur, okunuşu /anI'syu:ming/ sıfat

1: 0 ms