• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uçmak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım – İngiliz İngilizcesi

deyim / idiom – US

havacılık

UÇMAK = (uçmak nedir; uçmak ne demek; uçmak İngilizcesi) 1. Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak: «Biraz havalanıp bir başka kayaya kadar uçtu.» -S. F. Abasıyanık. 2. Uçak vb. araçlar özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak. 3. Sıvı, gaz veya buhar durumuna geçmek. 4. Rengi solmak: «Rengi birdenbire uçtu.» -P. Safa. 5. Rüzgâr veya başka bir itici güçle yerinden ayrılıp uzağa gitmek: Bu gece tahta perde uçmuş. 6. Yüksek yerden düşmek veya yuvarlanmak. 7. Belirmek: «Sakalı yeni çıkmış, yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu.» -S. F. Abasıyanık. 8. Patlayıcı madde ile parçalanmak. 9. Uçar gibi dalgalanmak: «Elleri trençkotunun cebinde, gözlerini karşı kıyıya dikmiş, saçları savrulurcasına geriye uçuyor.» -A. İlhan. 10. Çok hızlı gitmek: «Hele bir asfalta çıkalım görürsünüz bey, derdi. Uçar bu bizim külüstür.» -R. N. Güntekin. 11. Hava yolu ile gitmek: Yarın İstanbul'a uçuyorum. 12. mec. Yok olmak, ortadan kaybolmak: «Bütün kararları uçmuştu. Yüzünde iradesiz hatlar belirdi.» -S. F. Abasıyanık. 13. mec. Çok sevinmek. 14. mec. Gerçek hayattan uzaklaşıp düşlere dalmak. 15. argo Keyif verici veya uyuşturucu madde aldıktan sonra kendinden geçmek. 16. şaka Aşırılmak: Bizim kitaplar uçmuş. 17. din b. Dinî inanışa göre ruh ölümden sonra göğe yükselmek.

UÇMAK = (uçmak nedir; uçmak ne demek; uçmak İngilizcesi) Cennet.

UÇMAK = (uçmak nedir; uçmak ne demek; uçmak İngilizcesi) Çok üşümek.

UÇMAK = (uçmak nedir; uçmak ne demek; uçmak İngilizcesi) din b. esk. Cennet.

UÇMAK = (uçmak nedir; uçmak ne demek; uçmak İngilizcesi) Yapı, duvar vb. göçmek, çökmek, yıkılmak.

UÇMAK = (uçmak nedir; uçmak ne demek; uçmak İngilizcesi) Yar, uçurum.

uçmak = cennet [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms