• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

type

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 347

yöntembilim

TYPE = [tayp] noun
1 tip, çeşit, tür * eşanlamlı : kind, sort, form, genre, species, variety
İngilizce örnek : This type of disease may cause death.
Türkçe çevirisi : Bu tür bir hastalık ölüme yol açabilir.
İngilizce örnek : That is characteristic of this type of animal.
Türkçe çevirisi : O, bu tür bir hayvanın özelliğidir.
İngilizce örnek : What type of food would you like to eat tonight?
Türkçe çevirisi : Bu akşam ne tür bir yemek yemek istersin?
İngilizce örnek : What types of dessert do you like to eat?
Türkçe çevirisi : Ne tür bir tatlı yemekten hoşlanıyorsun?
2 matbaa harfi * eşanlamlı : font, characters, letters
3 örnek * eşanlamlı : sample, example, specimen, pattern
¤ verb
1 (daktilo, klavye ile) yazmak
İngilizce örnek : He typed the name of the file and then pressed ENTER.
Türkçe çevirisi : Dosyanın adını yazdı ve sonra ENTER’a bastı.
İngilizce örnek : How many letters did you type yesterday?
Türkçe çevirisi : Dün kaç mektup yazdın?
İngilizce örnek : The secretary typed a five-page report yesterday.
Türkçe çevirisi : Dün sekreter beş sayfalık bir rapor yazdı.
2 daktilo kullanmak
İngilizce örnek : Can you type?
Türkçe çevirisi : Daktilo kullanmayı biliyor musunuz?
İngilizce örnek : I'm not very good at typing.
Türkçe çevirisi : Daktilom (daktiloda yazışım) iyi değildir.

TYPE = type nedir; type ne demek; type Türkçesi; type nasıl okunur, okunuşu /tayp/ isim

1: 0 ms