• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tuzak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3842

bilişim / computing

TUZAK = (tuzak nedir; tuzak ne demek; tuzak İngilizcesi) 1. Bir alıcıdaki istenmeyen ünlemleri eleyen ya da yok eden soğurum süzgeci. 2. Boşluk oluşturan emmeçlerde, yayınan yağ ya da cıva uçuklarını soğutup yoğuşturarak tutan düzenek.

TUZAK = (tuzak nedir; tuzak ne demek; tuzak İngilizcesi) 1. Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek. 2. mec. Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo: «Onun bana gönderdiği mektuplar filan hep tuzak, hep birer şantajdan ibaretti.» -O. C. Kaygılı.

TUZAK = (tuzak nedir; tuzak ne demek; tuzak İngilizcesi) Dûzah, cehennem.

TUZAK = (tuzak nedir; tuzak ne demek; tuzak İngilizcesi) Fiziksel kimya aygıtlarında, kimi gazları yoğunlaştırarak alıkoyan ya da asıltı taneciklerini tutan kap.

TUZAK = (tuzak nedir; tuzak ne demek; tuzak İngilizcesi) İnce saplarının uçlarında, bir yanı açık kozaları bulunan bir çeşit yabanıl ot.

TUZAK = (tuzak nedir; tuzak ne demek; tuzak İngilizcesi) Su ürünlerinin bir hazne içerisine girip yakalanmasını sağlayarak, kaçmasına engel olan geliştirilmiş av araçları.

TUZAK = (tuzak nedir; tuzak ne demek; tuzak İngilizcesi) Yasa.

tuzak = komplo [öz Türkçe - eski terim]

tuzak = dâm [Türkçe - Osmanlıca]

tuzak = hibâle [Türkçe - Osmanlıca]

tuzak = kemîn [Türkçe - Osmanlıca]

tuzak = tele [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms