• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

turbulence

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12520

TURBULENCE = ['tö: byulıns] noun
1 hava akımı
İngilizce örnek : This turbulence will not last long.
Türkçe çevirisi : Bu hava akımı uzun sürmeyecek (sürmez).
2 sertlik

TURBULENCE = (turbulence nedir; turbulence Türkçesi) Akışkanların hareketleri sırasında engellerle karşılaşması, sürtünme veya vorteks hareketi nedeniyle gösterdikleri düzensiz hareket veya davranış. Genel hava sirkülasyonu içerisinde bir hava parselinin bu sirkülasyona uymayarak, hafif veya hamleli, aşağı veya yukarı hareketler sergilemesi ve birden fazla dalga oluşumuna neden olması. Atmosferik türbülans rüzgâr akışındaki rasgele salınımlardan, ısıl konvektif akıntılardan, komşu bölgelerdeki rüzgâr hızı farklılıklarından, cephe hatlarından, sıcaklık ve basınç değişimlerinden kaynaklanır.

1: 0 ms