• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tuluat

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 11504

TULUAT = (tuluat nedir; tuluat ne demek; tuluat İngilizcesi) Doğaçlama: «Böyle olmakla beraber, gerek orta oyununun gerek tuluatın köylü temsilleri ile bir münasebeti olsa gerek.» - = K. Tecer.

TULUAT = (tuluat nedir; tuluat ne demek; tuluat İngilizcesi) Metin dışı, içe doğduğu ve akla geldiği gibi hareket etmek, söz söylemek. Hazırlıklı olmadan konuşmak, yanıtlamak ve gülünç hareketler yapmak.

tuluat = doğaçlama [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms