• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

try

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 910

TRY = [tray] verb
1 denemek, sınamak * eşanlamlı : test, assay, experiment with, prove, examine
İngilizce örnek : Try pushing it instead of pulling it.
Türkçe çevirisi : Onu çekmek yerine itmeyi dene.
İngilizce örnek : If you can't turn the key, try putting some oil in the lock.
Türkçe çevirisi : Anahtarı çeviremiyorsan, kilide biraz yağ koymayı dene.
2 uğraşmak, çalışmak * eşanlamlı : attempt, struggle, make an effort
İngilizce örnek : Try not to make a noise.
Türkçe çevirisi : Gürültü yapmamaya çalış.
İngilizce örnek : A group of expert tried to find the cause of the fire.
Türkçe çevirisi : Bir grup bilirkişi yangının nedenini bulmaya çalıştı.
İngilizce örnek : Will you please be quiet? I'm trying to work.
Türkçe çevirisi : Lütfen sessiz olur musun? Çalışmaya çalışıyorum.
İngilizce örnek : They tried to relieve her of pain.
Türkçe çevirisi : Onun ağrısını dindirmeye çalıştılar.
4 huk. yargılamak
İngilizce örnek : Murder cases are always tried by jury.
Türkçe çevirisi : Cinayet davaları her zaman jüri tarafından yargılanır. (Cinayet davalarına her zaman jüri bakar.)
¤ noun
deneme, kalkışma, girişim * eşanlamlı : attempt, endeavour, effort; trial, test
* try on = (giysi) prova etmek, giyip denemek
İngilizce örnek : Can I try this shirt on, please?
Türkçe çevirisi : Bu gömleği deneyebilir miyim, lütfen?
İngilizce örnek : The assistant advised me to try the coat on.
Türkçe çevirisi : Tezgâhtar ceketi denememi tavsiye etti.
* try out = denemek
İngilizce örnek : Mother decided to try out a new recipe.
Türkçe çevirisi : Annem yeni bir yemek tarifi denemeye karar verdi.
İngilizce örnek : The first time I tried out my new bike I fell off.
Türkçe çevirisi : Yeni bisikletimi denediğim ilk seferde düştüm.
İngilizce örnek : The thing I really love about travelling is trying out different foods.
Türkçe çevirisi : Seyahat etmenin gerçekten sevdiğim tarafı, farklı yiyecekleri denemektir.
İngilizce örnek : You can try it out before you buy it.
Türkçe çevirisi : Onu almadan önce deneyebilirsin.

1: 0 ms