• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

trust

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1245

ekonomi

TRUST = [trast] noun
1 güven * eşanlamlı : confidence, reliance, assurance
İngilizce örnek : He will never help you; do not put your trust in him.
Türkçe çevirisi : O sana asla yardım etmeyecek; ona güvenme.
2 inanç * eşanlamlı : faith, belief
3 umut * eşanlamlı : hope, expectation
4 sorumluluk * eşanlamlı : duty, responsibility, charge
5 huk. mutemetlik
¤ verb
1 güvenmek, inanmak * eşanlamlı : believe, have faith in, rely on * karşıtanlamlı : doubt
İngilizce örnek : I don't trust politicians.
Türkçe çevirisi : Politikacılara güvenmiyorum.
İngilizce örnek : Tom always trusts me with his secrets.
Türkçe çevirisi : Tom sırlarında her zaman bana güvenir.
İngilizce örnek : I will never trust him again; he has let me down so many times.
Türkçe çevirisi : Ona bir daha asla güvenmeyeceğim; beni defalarca düş kırıklığına uğrattı.
2 ümit etmek, ummak * eşanlamlı : hope, expect
* trust in = inanmak, güvenmek
İngilizce örnek : I trust in God.
Türkçe çevirisi : Tanrıya inanıyorum.

TRUST = (trust nedir; trust Türkçesi) Sahibi tarafından (settlor) mal varlığının, üçüncü şahıs veya şahısların (beneficiary) faydalanması yönünde idare etmesi için bir kayyıma (yed-i emine) devrini sağlayan ve bir sözleşmeye dayalı olan müessese.

1: 0 ms