• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

trim

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

TRİM = (trim nedir; trim ne demek; trim İngilizcesi) Geminin Baş-kıç doğrultusunda eğimli durması.

TRİM = (trim nedir; trim ne demek; trim İngilizcesi) Yelkenleri rüzgara göre ayarlama.

TRİM = (trim nedir; trim ne demek; trim İngilizcesi) Yüzen bir geminin baş ve kıç taraflarının suya batması miktarları arasındaki fark.

trim

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10750

bilişim

elektrik

sinema

tarım

TRIM = [trim] verb
1 kesip düzeltmek, budamak * eşanlamlı : cut, prune, shear, clip, shave, shorten, shape
İngilizce örnek : If you trim the tree, it will look better.
Türkçe çevirisi : Ağacı budarsan daha iyi görünür.
İngilizce örnek : You should trim your nails more often.
Türkçe çevirisi : Tırnaklarını daha sık kesip düzeltmelisin.
2 süslemek * eşanlamlı : decorate, adorn, ornament, embellish
3 kısmak
4 yenmek
¤ adjective
düzenli, derli toplu * eşanlamlı : neat, tidy, orderly, shipshape * karşıtanlamlı : disorderly
¤ noun
1 kesme, kırkma
2 intizam, düzen * eşanlamlı : order
3 form, kondisyon * eşanlamlı : condition, shape, fitness

TRIM: The adjustment of control surfaces to maintain a desired flight attitude or stability.

TRIM: The adjustment of control surfaces to maintain the desired flight condition without the need for continuous input from the pilot.

1: 0 ms