• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

trick

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7485

ana kullanım 2

halkbilim

medya

TRICK = [trik] noun
1 hüner, numara, el çabukluğu
İngilizce örnek : He is training his dog to perform tricks.
Türkçe çevirisi : Köpeğine numaralar yapmayı öğretiyor.
İngilizce örnek : His magic tricks impressed the audience.
Türkçe çevirisi : Onun sihirbazlık numaraları izleyicileri etkiledi.
2 marifet, ustalık, beceri * eşanlamlı : knack, art, craft
3 muziplik, şeytanlık * eşanlamlı : prank, practical joke, jest
4 hile, düzen, dolap, oyun, dalavere * eşanlamlı : wile, trickery, artifice, deceit, deception, fraud, imposture
İngilizce örnek : He got money from the old lady by a trick.
Türkçe çevirisi : Bir dalavere ile yaşlı kadından para aldı.
¤ verb
(into) aldatmak, kandırmak * eşanlamlı : cheat, swindle, dupe, defraud, deceive, hoodwink, bamboozle
İngilizce örnek : I think they're trying to trick you.
Türkçe çevirisi : Bence seni kandırmaya çalışıyorlar.
İngilizce örnek : I tricked him into admitting his guilt.
Türkçe çevirisi : Onu suçunu itiraf etmeye kandırdım. (Onu kandırarak suçunu itiraf ettirdim.)
* play trick on sb = oyun oynamak

1: 0 ms