• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

transmisyon

Türkçe - İngilizce

TRANSMİSYON = (transmisyon nedir; transmisyon ne demek; transmisyon İngilizcesi) 1. Kalıtsal özelliklerin anne babadan yavruya geçişi 2. Bulaşıcı nitelikte bir hastalığın, etkenin bir bireyden diğer bir bireye, bir organdan diğer bir organa geçişi.

TRANSMİSYON = (transmisyon nedir; transmisyon ne demek; transmisyon İngilizcesi) Elektrikli taşıtlarda dingilin motora göre gerek dikey gerek yatay düzende hareket etmesini sağlayan organ.

transmisyon = aktarım [eski terim - öz Türkçe]

transmisyon = geçiş [eski terim - öz Türkçe]

transmisyon = iletim [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms