• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

translate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8695

ana kullanım 2

TRANSLATE = [trenz'leyt, trens'leyt] verb
tercüme etmek, çevirmek * eşanlamlı : interpret, transliterate, render
İngilizce örnek : He translated the text without a dictionary.
Türkçe çevirisi : Metni sözlük olmadan çevirdi.
İngilizce örnek : The book was translated from English into Turkish.
Türkçe çevirisi : Kitap İngilizce’den Türkçe’ye çevrildi.
İngilizce örnek : Would you please translate this into Spanish?
Türkçe çevirisi : Lütfen bunu İspanyolca’ya çevirir misiniz?
İngilizce örnek : I won't be able to translate this text without looking up a few words in the dictionary.
Türkçe çevirisi : Birkaç sözcüğe sözlekten bakmadan bu metni çeviremem.
İngilizce örnek : His novel has been translated into ten languages.
Türkçe çevirisi : Romanı on dile çevrildi.

TRANSLATE = nasıl okunur, okunuşu /trEns'leyt/ eylem

1: 0 ms