• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

transaction

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3788

TRANSACTION = [tren'zekşın] noun
iş görme, yapma, iş, muamele, işlem * eşanlamlı : deal, bargain, negotiation, business; performance, execution, action
İngilizce örnek : There have been almost no transactions on today.
Türkçe çevirisi : Bugün hemen hiç iş olmadı.

TRANSACTION = (transaction nedir; transaction Türkçesi) Genel olarak işlem. Ör. alım, satım, havale, transfer, ödeme saklama, takas, trampa, borç alma-verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, hesap açma, hesaptan para çekme, hesaba para yatırma, çek ve senet tahsili, menkul kıymet alma ve satma, değerli madenlerin likit değerlere tahvili.

1: 0 ms