• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tower

Türkçe - İngilizce

turizm

TOWER nasıl okunur, okunuşu /'tauı/ isim

tower

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3482

TOWER = ['tauı] noun
1 kule * eşanlamlı : steeple, turret, spire, minaret
İngilizce örnek : The Galata Tower affords a panoramic vista of Old Istanbul and its environs.
Türkçe çevirisi : Galata Kulesi Eski İstanbul ve çevrelerinin panoramik görüntüsünü verir.
İngilizce örnek : There is a cross on the top of the church tower.
Türkçe çevirisi : Kilise kulesinin tepesinde bir haç var.
2 burç * eşanlamlı : citadel, fortress, castle
* tower block = apartman, yüksek bina

1: 0 ms