• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

torture

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7776

TORTURE = ['to: çı] noun
işkence * eşanlamlı : torment, persecution, agony, anguish, cruelty
İngilizce örnek : No one can stand such torture for long.
Türkçe çevirisi : Kimse böyle bir işkenceye uzun süre dayanamaz.
¤ verb
işkence etmek * eşanlamlı : torment, agonize, crucify, persecute, abuse
İngilizce örnek : Some prisoners were physically tortured.
Türkçe çevirisi : Bazı mahkûmlara fiziksel işkence yapıldı.

1: 0 ms