• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

toplantı

Türkçe - İngilizce

ana kullanım / ad

TOPLANTI = (toplantı nedir; toplantı ne demek; toplantı İngilizcesi) 1. Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima: «Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz.» -M. Ş. Esendal. 2. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin her biri. 3. Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma: «Gür kaşları başlangıçlarında kıvrık toplantılar yaparak incele incele uçlarında büsbütün sivrilirdi.» -H. Z. Uşaklıgil.

TOPLANTI = (toplantı nedir; toplantı ne demek; toplantı İngilizcesi) içtimâ'.

1: 0 ms