• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

topaklaşma

Türkçe - İngilizce

TOPAKLAŞMA = (topaklaşma nedir; ne demek; topaklaşma İngilizcesi) (refrakter malzeme) Seramik çamuru veya harmanın kendi tane dağılım özelliklerini kaybederek tanelerin birbirine bağlanması sonucu oluşan tane boyut değişimidir.

TOPAKLAŞMA = (topaklaşma nedir; topaklaşma ne demek; topaklaşma İngilizcesi) 1. Topaklaşmak durumu. 2. fiz. Bir bütünü oluşturan parçacıkların bir araya toplanması sonucu oluştuğu durum.

1: 0 ms