• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tolerate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9574

TOLERATE = ['tolıreyt] verb
1 müsamaha etmek, hoş görmek * eşanlamlı : permit, allow, countenance, indulge
İngilizce örnek : She won't tolerate cheating during an examination.
Türkçe çevirisi : Sınavda kopyaya müsamaha etmez.
İngilizce örnek : The boss does not tolerate criticism.
Türkçe çevirisi : Patron eleştiriye müsamaha etmez.
2 tahammül etmek, katlanmak * eşanlamlı : bear, suffer, endure, stand
İngilizce örnek : He can tolerate great pain.
Türkçe çevirisi : Şiddetli acıya katlanabilir.
İngilizce örnek : I cannot tolerate extreme heat and cold.
Türkçe çevirisi : Aşırı sıcak ve aşırı soğuğa katlanamıyorum.

TOLERATE = nasıl okunur, okunuşu /'tOlIreyt/ eylem

1: 0 ms