• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

toe

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9235

inşaat

jimnastik

sinema

TOE = [tou] noun
ayak parmağı
İngilizce örnek : You stepped on my toe.
Türkçe çevirisi : Ayak parmağıma bastın.
İngilizce örnek : My toes are tingling with the cold.
Türkçe çevirisi : Ayak parmaklarım soğuktan sızlıyor.
İngilizce örnek : My grandad has a corn on his little toe.
Türkçe çevirisi : Dedemin ayak küçük parmağında bir nasır var.
* on one's toes = harekete hazır, tetikte

1: 0 ms