• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

to

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5

ana kullanım 1

01. -e doğru 02. -a 03. -e 04. -ye 05. -ya

ana kullanım 2

01. -e kadar 02. -e değin

ana kullanım 3

01. -e karşı

ana kullanım 4

01. kala 02. var

ana kullanım 5

01. her birinde 02. -de 03. -e göre

ana kullanım 6

01. -mek 02. -mak 03. -mek için 04. amacıyla 05. maksadıyla

ana kullanım 7

01. -ması 02. -mesi

ana kullanım 8

01. -an 02. -e nazaran 03. -e oranla 04. için 05. ile birlikte 06. -in 07. -ince 08. -mak gerekirse 09. nazarında 10. -nın 11. tarafına 12. yine de 13. yönüne 14. -e ait 15. eski ya da istenilen hale 16. hakkında 17. -nin 18. rüzgâra doğru

TO = 1 [tı, tu, tu: ] particle
1 –mek, -mak
İngilizce örnek : To see her with another man hurt me a lot.
Türkçe çevirisi : Onu başka bir erkekle görmek beni çok yaraladı.
İngilizce örnek : Her first duty was to protect her children.
Türkçe çevirisi : Onun ilk görevi çocuklarını korumaktı.
2 –mek için, -mak için, -meye, -maya
İngilizce örnek : You should phone to apologize.
Türkçe çevirisi : Özür dilemek için ona telefon etsen iyi olur.
İngilizce örnek : The applicant is waiting to see the boss.
Türkçe çevirisi : Aday, patronu görmek için bekliyor.
İngilizce örnek : He sent an e-mail for his mother to give the good news.
Türkçe çevirisi : İyi haberi vermek için annesine bir e-posta gönderdi.
3 –en, -an
İngilizce örnek : She is the only girl in the office to remain single.
Türkçe çevirisi : Büroda bekâr kalan tek kız o.
4 –cek, -cak
İngilizce örnek : This is the only road to take.
Türkçe çevirisi : Gidilecek tek yol bu.
İngilizce örnek : Atatürk is really a man to be admired.
Türkçe çevirisi : Atatürk gerçekten hayran duyulacak bir insandır.

TO = [tı, tu, tu: ] preposition
1 –e, -a, doğru, yönünde
İngilizce örnek : He ran to the station to catch the train.
Türkçe çevirisi : Treni yakalamak için istasyona koştu.
İngilizce örnek : They went to Antalya on business.
Türkçe çevirisi : İş için Antalya’ya gittiler.
İngilizce örnek : I took a taxi to the airport.
Türkçe çevirisi : Havaalanına taksi tuttum.
2 -e kadar, -e
İngilizce örnek : It is 975 kilometres from Istanbul to Giresun.
Türkçe çevirisi : İstanbul’dan Giresun’a (kadar) 975 kilometre vardır.
3 -e karşı, -e
İngilizce örnek : She is allergic to cats.
Türkçe çevirisi : Kedilere (karşı) alerjisi var.
4 (saat) kala, var
İngilizce örnek : It is ten to five.
Türkçe çevirisi : Saat beşe on var.

1: 0 ms