• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

thunder

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7624

THUNDER = (thunder nedir; thunder Türkçesi) Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan ses. Şimşeğin görülür hattı boyunca hava sıcaklığı, saniyenin binde biri gibi bir zamanda 10000 °C veya daha üzerine çıkar. Artan sıcaklık şimşek hattı boyunca sıkışmaya ve ani patlamaya neden olur. Bu patlama 25 km. uzaktan duyulabilir. Işık ve sesin yayılma hızları birbirinden farklı olduğundan önce şimşeğin ışığı görülür sonrada gök gürültüsünün sesi duyulur. Şimşeğin uzaklığını kabaca bilmek istersek, ışık ile ses arasında geçen her 5 saniye yaklaşık 2 kilometreye karşılık gelmektedir.

THUNDER = ['tandı] noun
gök gürültüsü
İngilizce örnek : Thunder often frightens a child.
Türkçe çevirisi : Gök gürültüsü çoğu zaman çocukları korkutur.
İngilizce örnek : The thunder is very loud.
Türkçe çevirisi : Gök gürültüsü çok yüksek sesli.
İngilizce örnek : Did you hear that rumble of thunder?
Türkçe çevirisi : Gök gürültüsünü duydun mu?
¤ verb
1 (gök) gürlemek
2 bağırmak, gürlemek

THUNDER nasıl okunur, okunuşu /'Tandı/ isim

1: 0 ms