• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

threaten

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9152

THREATEN = ['tretın] verb
1 tehdit etmek * eşanlamlı : endanger, menace, intimidate, imperil
İngilizce örnek : Are you threatening me?
Türkçe çevirisi : Beni tehdit mi ediyorsun?
İngilizce örnek : He threatened me with a knife.
Türkçe çevirisi : Ben bir bıçakla tehdit etti.
İngilizce örnek : He threatened to hit me.
Türkçe çevirisi : Beni, bana vurmakla tehdit etti.
İngilizce örnek : Global warming threatens the lives of future generations.
Türkçe çevirisi : Küresel ısınma, gelecek kuşakların yaşamlarını tehdit ediyor.
İngilizce örnek : She threatened to call the police if he didn't stop following her.
Türkçe çevirisi : Onu, kendisini takip etmekten vazgeçmezse polisi aramakla tehdit etti.
2 belirtisi olmak

1: 0 ms