• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

that

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9

ana kullanım 1

01. şu 02. o

ana kullanım 2

01. ki o 02. -en 03. -an

ana kullanım 3

01. ki onu 02. ki ona 03. -dığı 04. -diği

ana kullanım 4

01. ki 02. -dığını 03. -diğini

ana kullanım 5

01. öteki 02. öbürü 03. öbür

ana kullanım 6

01. öyle 02. o kadar 03. şu kadar 04. bu kadar

THAT 1 = [det] adjective pronoun
şu, o
İngilizce örnek : That car is old.
Türkçe çevirisi : Şu araba eski.
İngilizce örnek : That's a good idea.
Türkçe çevirisi : O iyi bir fikir.
İngilizce örnek : Do you like that t-shirt?
Türkçe çevirisi : Şu tişörtü seviyor musun?
İngilizce örnek : I won’t sign that contract.
Türkçe çevirisi : O sözleşmeyi imzalamayacağım.
İngilizce örnek : That's all I know.
Türkçe çevirisi : O kadar biliyorum.
¤ adverb
kon. o kadar, öylesine
İngilizce örnek : I don't think it's worth that much.
Türkçe çevirisi : O kadar çok değerli olduğunu sanmıyorum.
* that ist = yani
İngilizce örnek : English is a world language, that is, it is used by educated people in almost every country.
Türkçe çevirisi : İngilizce bir dünya dili, yani, hemen hemen her ülkede eğitimli kişiler tarafından kullanılır.
* that's that = (işte) o kadar

THAT 2 = [dıt, det] conjunction
ki, -dığı(nı), -diği(ni)
İngilizce örnek : I didn’t know that you liked rock music.
Türkçe çevirisi : Rak müziği sevdiğini bilmiyordum.
¤ pronoun
1 ki o, -en, -an
İngilizce örnek : I met someone the other day that says he knows you.
Türkçe çevirisi : Geçen gün seni tanıdığını söyleyen birine rastladım.
2 ki onu, ki ona, -dığı, -diği
İngilizce örnek : Have you found the money that you lost?
Türkçe çevirisi : Kaybettiğin parayı buldun mu?
İngilizce örnek : Here's the DVD that you wanted to borrow.
Türkçe çevirisi : İşte ödünç almak istediğin DVD.
İngilizce örnek : What is the name of the company that you work for?
Türkçe çevirisi : Çalıştığın şirketin adı ne?

1: 0 ms