• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

terminal

Türkçe - İngilizce

TERMİNAL = (terminal nedir; terminal ne demek; terminal İngilizcesi) Atık gaz baca sisteminin çıkışına yerleştirilerek yanma gazlarının dışarı atılmasına veya kaçmasına yardım eden bu arada tepmeyi azaltan ve baca sistemini tıkayabilecek unsurların girişini engelleyen eleman.

TERMİNAL = (terminal nedir; terminal ne demek; terminal İngilizcesi) 1. Otobüs, uçak vb. taşıtların yolcularını ilk aldığı veya son bıraktığı yer. 2. bl. Bir veri iletişim ortamında veri giriş çıkışını sağlayan donanım birimi veya donanım birimleri topluluğu.

TERMİNAL = (terminal nedir; terminal ne demek; terminal İngilizcesi) Sona ait, uçta bulunan, son, bitim.

TERMİNAL = (terminal nedir; terminal ne demek; terminal İngilizcesi) Uçta bulunan.

terminal

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3768

veterinerlik

TERMINAL = (terminal nedir; terminal Türkçesi) Gemi, tren, kamyon veya uçağa yüklenecek konteynerlerin hazırlanması veya bu araçlardan indirilecek konteynerin derhal istiflenmesi için tahsis edilmiş alan.

TERMINAL = ['tö: minıl] adjective
1 uçta bulunan, uç, son * eşanlamlı : bounding, limiting, closing, final, ultimate
2 ölümcül * eşanlamlı : fatal, lethal, deadly, mortal
İngilizce örnek : My wife has been diagnosed with a terminal disease.
Türkçe çevirisi : Karıma ölümcül bir hastalık tanısı kondu.
¤ noun
1 terminal, biniş yeri
İngilizce örnek : We are going to departure terminal.
Türkçe çevirisi : Hareket (çıkış) terminaline gidiyoruz.
2 bilgisayar terminali, bilgisayara bağlı klavye ve ekran
İngilizce örnek : Our company produces and sells computer terminals.
Türkçe çevirisi : Şirketimiz bilgisayar terminalleri üretip satıyor.

TERMINAL nasıl okunur, okunuşu /'tö:minıl/ sıfat

1: 0 ms