• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

terminal

Türkçe - İngilizce

isim / noun

TERMİNAL = (terminal nedir; terminal ne demek; terminal İngilizcesi) Atık gaz baca sisteminin çıkışına yerleştirilerek yanma gazlarının dışarı atılmasına veya kaçmasına yardım eden bu arada tepmeyi azaltan ve baca sistemini tıkayabilecek unsurların girişini engelleyen eleman.

TERMİNAL = (terminal nedir; terminal ne demek; terminal İngilizcesi) 1. Otobüs, uçak vb. taşıtların yolcularını ilk aldığı veya son bıraktığı yer. 2. bl. Bir veri iletişim ortamında veri giriş çıkışını sağlayan donanım birimi veya donanım birimleri topluluğu.

TERMİNAL = (terminal nedir; terminal ne demek; terminal İngilizcesi) Sona ait, uçta bulunan, son, bitim.

TERMİNAL = (terminal nedir; terminal ne demek; terminal İngilizcesi) Uçta bulunan.

terminal = son [eski terim - öz Türkçe]

terminal = son durak [eski terim - öz Türkçe]

terminal = uç [eski terim - öz Türkçe]

TERMINAL nasıl okunur, okunuşu /'tö:minıl/ sıfat

TERMİNAL = İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yer. Bunlardan sadece, insan taşımalarında kullanılanlara “Yolcu Terminali”, eşya taşımalarında kullanılanlara “Eşya Terminali” denir.

TERMİNAL = Ödeme aracı üzerindeki bilgiler ile hassas müşteri verilerini esas alarak her türlü mal ve hizmet alımı veya nakit ödeme belgesi düzenlenmesi işlemleri ile ödeme işlemlerinin ve elektronik para ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan, ödeme hizmeti sağlayıcı tarafından sağlanan elektronik aygıt ya da yazılım.

terminal

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3768

veterinerlik

TERMINAL = ['tö: minıl] adjective
1 uçta bulunan, uç, son * eşanlamlı : bounding, limiting, closing, final, ultimate
2 ölümcül * eşanlamlı : fatal, lethal, deadly, mortal
İngilizce örnek : My wife has been diagnosed with a terminal disease.
Türkçe çevirisi : Karıma ölümcül bir hastalık tanısı kondu.
¤ noun
1 terminal, biniş yeri
İngilizce örnek : We are going to departure terminal.
Türkçe çevirisi : Hareket (çıkış) terminaline gidiyoruz.
2 bilgisayar terminali, bilgisayara bağlı klavye ve ekran
İngilizce örnek : Our company produces and sells computer terminals.
Türkçe çevirisi : Şirketimiz bilgisayar terminalleri üretip satıyor.

TERMINAL = (terminal nedir; terminal Türkçesi) Gemi, tren, kamyon veya uçağa yüklenecek konteynerlerin hazırlanması veya bu araçlardan indirilecek konteynerin derhal istiflenmesi için tahsis edilmiş alan.

1: 0 ms