• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

teras

Türkçe - İngilizce

coğrafya

mimarlık

TERAS = (teras nedir; teras ne demek; teras İngilizcesi) 1. Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça: «Ayrıca denize bakan bir de büyük terası vardı.» - Ç. Altan. 2. Damın, genellikle çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, tahtaboş. 3. coğ. Seki.

teras

İngilizce - Türkçe

ana kullanım

1: 0 ms