• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tenezzül etmek

Türkçe - İngilizce

TENEZZÜL ETMEK = (tenezzül etmek nedir; tenezzül etmek ne demek; tenezzül etmek İngilizcesi) 1) alçak gönüllülük göstermek: «Onlara eliniz eteğiniz sürünmez, tenezzül edip başınızı çevirmeyebilirsiniz.» -R. H. Karay. 2) kendi durumuna, düzeyine aykırı düşen bir şeyi veya işi kabul etmek: «Bu yüzden teşkilatı kendi çıkarları için kullanmaya tenezzül etmedi.» -İ. O. Anar. 3) herhangi bir şeyi yapmaya istekli olmamak: «Kanuni hakkımı bile kullanmaya tenezzül etmiyorum.» -N. F. Kısakürek.

1: 0 ms