• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

temsilci

Türkçe - İngilizce

isim / noun – law

kısaltma

sıfat / adjective

TEMSİLCİ = (temsilci nedir; temsilci ne demek; temsilci İngilizcesi) Aracı olarak başkası adına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı bulunmayan kişi.

TEMSİLCİ = (temsilci nedir; temsilci ne demek; temsilci İngilizcesi) Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil.

TEMSİLCİ = (temsilci nedir; temsilci ne demek; temsilci İngilizcesi) Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına hareket eden kişi, mümessil.

TEMSİLCİ = (temsilci nedir; temsilci ne demek; temsilci İngilizcesi) 1. Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil: «Demokrasinin en basit ve en açık tarifi halkın kendi temsilcilerini gizli oy ile seçmesidir.» -M. Kaplan. 2. Benzerlerine örnek olan kimse veya şey: «Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş bir tipin temsilcisiydi.» -N. Cumalı. 3. tic. Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse.

TEMSİLCİ = (temsilci nedir; temsilci ne demek; temsilci İngilizcesi) Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen kişi veya işletme.

TEMSİLCİ = (temsilci nedir; temsilci ne demek; temsilci İngilizcesi) bk. mümessil.

temsilci = mümessil [öz Türkçe - eski terim]

temsilci = reprezant [öz Türkçe - eski terim]

temsilci = mümessil [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms