• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tellal

Türkçe - İngilizce

TELLAL = (tellal nedir; tellal ne demek; tellal İngilizcesi) Taraflardan hiçbirisine Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir nitelikle sürekli biçimde bağlı olmadan ücret karşılığında ticari sözleşme imzalamak üzere taraflar arasında aracılık yapmayı meslek edinen kimse.

TELLAL = (tellal nedir; tellal ne demek; tellal İngilizcesi) 1. Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse, çağırtmaç: «Annemin çeyizlik eşyasını hamallarla tellallar çarşısına gönderdi.» - = Y. K. Beyatlı. 2. Satışlarda aracılık eden kimse.

tellal = çığırtmaç [eski terim - öz Türkçe]

tellal = dellâl [Türkçe - Osmanlıca]

tellal = münâdi [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms