• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

telhis

Türkçe - İngilizce

TELHİS = (telhis nedir; telhis ne demek; telhis İngilizcesi) 1. Bir kitap ya da fikrin özetini veren kitap ya da yazı. 2. Sadrazamların padişahlara sundukları günlük olaylar özeti.

TELHİS = (telhis nedir; telhis ne demek; telhis İngilizcesi) 1. Özet, özetleme, kısaltma. 2. tar. Sadrazamın bir sorunu kendi düşünceleriyle birlikte özet olarak yazıp padişaha sunduğu kâğıt.

TELHİS = (telhis nedir; telhis ne demek; telhis İngilizcesi) Sadrazamın, bir sorunu kendi düşünceleriyle birlikte özet halinde yazarak padişaha sunduğu kâğıt.

TELHİS = Sadrazam veya daha alt makamlardan, padişaha, iznini, görüşünü veya emrini almak için yazılan ve konunun özet içeriğini ifade eden yazı.

1: 0 ms