• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

teklik

Türkçe - İngilizce

dilbilim

TEKLİK = (teklik nedir; teklik ne demek; teklik İngilizcesi) 1. Tek, bir olma durumu. 2. db. Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, tekil, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: öğrenci-y-im, ev-im, gel-di-m vb. 3. argo Lira: «Seni satmam çocuğum / Dört yüz bin tekliğe» -S. F. Abasıyanık.

TEKLİK = (teklik nedir; teklik ne demek; teklik İngilizcesi) Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu.

TEKLİK = (teklik nedir; teklik ne demek; teklik İngilizcesi) Dalın ucundaki tek fındık.

teklik = vahdet [Türkçe - Osmanlıca]

teklik = yegânegî [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms