• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

technique

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1774

TECHNIQUE = [tek'ni: k] noun
teknik, yordam * eşanlamlı : method, way, system, procedure
İngilizce örnek : Each Kung Fu style contains both hard and soft techniques.
Türkçe çevirisi : Her bir Kung Fu stili, hem sert hem yumuşak teknikleri içerir.

1: 0 ms