• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tebligat

Türkçe - İngilizce

isim / noun – law

iş dünyası

TEBLİGAT = (tebligat nedir; tebligat ne demek; tebligat İngilizcesi) Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi.

TEBLİGAT = (tebligat nedir; tebligat ne demek; tebligat İngilizcesi) Hukuki bir işlemin ilgili kişilere yazı ya da ilan yoluyla Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilmesi.

TEBLİGAT = (tebligat nedir; tebligat ne demek; tebligat İngilizcesi) Bildirim.

tebligat = bildiriler [eski terim - öz Türkçe]

tebligat = bildirim [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms