• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tebliğ etmek

Türkçe - İngilizce

TEBLİĞ ETMEK = Vergüemede, bir belgenin, yasanın istediği biçimde yükümlülere ya da ilgililere ulaştırılması ve verilmesidir. (vergi terimi olarak nedir, ne demektir)

TEBLİĞ ETMEK = Bildirmek haber vermek. [sözlük anlamı, tanımı]

1: 0 ms