• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tease

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 23402

TEASE = [ti: z] verb
sataşmak, takılmak * eşanlamlı : torment, plague, harass, pester, bother, worry, annoy, irritate, vex, mock
İngilizce örnek : He's only teasing you.
Türkçe çevirisi : Sadece sana takılıyor.
İngilizce örnek : I couldn't resist teasing him.
Türkçe çevirisi : Ona takılmadan edemedim.
İngilizce örnek : He enjoys teasing his classmates.
Türkçe çevirisi : Sınıf arkadaşlarına takılmayı seviyor.
İngilizce örnek : He likes to tease people through wordplay.
Türkçe çevirisi : Kelime oyunları yaparak insanlara takılmaktan hoşlanır.
¤ noun
muzip, şakacı kimse

1: 0 ms