• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tax

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 712

ekonomi

tarih

TAX = [teks] verb
1 vergi koymak * eşanlamlı : charge, impose, assess
2 külfet olmak, yük olmak * eşanlamlı : load, burden, encumber, overload, overburden, strain
¤ noun
1 vergi * eşanlamlı : impost, levy, duty, rate, tariff
İngilizce örnek : There is a new tax on perfume and cosmetics.
Türkçe çevirisi : Parfüm ve kozmetiğe yeni vergi var.
İngilizce örnek : Does that charity pay tax?
Türkçe çevirisi : Bu hayır kurumu vergi veriyor mu?
İngilizce örnek : The government imposed a 5% tax increase on gas.
Türkçe çevirisi : Hükümet doğal gaza %5 vergi artışı uyguladı.
İngilizce örnek : Monaco is a well known European tax haven.
Türkçe çevirisi : Monako, iyi bilinen bir Avrupa vergi cennetidir.
2 külfet, yük
* tax exempt = vergiden muaf, vergisiz
* tax rebate = vergi iadesi

TAX nasıl okunur, okunuşu /tEks/ eylem

1: 0 ms