• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tavsiye

Türkçe - İngilizce

ana kullanım – Amerikan İngilizcesi

havacılık

TAVSİYE = (tavsiye nedir; tavsiye ne demek; tavsiye İngilizcesi) 1. Bir şeyin yapılması veya yapılmaması konusunda kendi görüşünü belirtme, hatırlatma, öğüt verme, yol gösterme. 2. Bir kimseyi veya şeyi iyi yönleriyle tanıtarak salık verme, tanıtma, bir kimse için yardım ve iltimas isteme. 3. Vasiyet etme. 4. Ismarlama, sipariş.

TAVSİYE = (tavsiye nedir; tavsiye ne demek; tavsiye İngilizcesi) 1. Öğütleme, yol gösterme: «Doktorların tavsiyesini yerine getirmek için de yürüye yürüye evine vaktinde yetişir.» - = Ş. Hisar. 2. Bir şeyin, bir kimsenin iyi, işe yarar olduğunu ilgili kişiye söyleme, referans.

tavsiye = öğüt [eski terim - öz Türkçe]

tavsiye = öğütleme [eski terim - öz Türkçe]

tavsiye = öneri [eski terim - öz Türkçe]

tavsiye = salık verme [eski terim - öz Türkçe]

tavsiye = ısmarlama [Osmanlıca - Türkçe]

tavsiye = öğüt verme [Osmanlıca - Türkçe]

tavsiye = vasiyet etme [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms