• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

task

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1029

dil öğretimi

edebiyat

iletişim

inşaat

TASK = [ta: sk] noun
vazife, görev, iş * eşanlamlı : job, duty, assignment, mission, work, undertaking
İngilizce örnek : She was given the task of making tea and photocopying in the office.
Türkçe çevirisi : Ona, ofiste çay yapma ve fotokopi çekme görevi verildi.
İngilizce örnek : He cannot perform even a simple task on a computer.
Türkçe çevirisi : Bilgisayarda en basit görevi bile yerine getiremez.
İngilizce örnek : To compile a dictionary is a hard task.
Türkçe çevirisi : Bir sözlük derlemek zor bir iştir.

1: 0 ms