• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tartışma

Türkçe - İngilizce

ana kullanım / ad

TARTIŞMA = (tartışma nedir; tartışma ne demek; tartışma İngilizcesi) 1. Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma: «Karşısındakilerin tartışmaları çabuk bıraktıklarına da dikkat etmedi.» -T. Buğra. 2. Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, ağız dalaşı, dil dalaşı, dil kavgası, ağız kavgası, münakaşa: «Erkekler arasında sahte kadın olup olmadığı üstüne tartışmalar kızıştı.» -L. Tekin. 3. Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma: «Bir yazarın eserini anlamak için onun kişiliği üzerine bilgi edinmek gerekir mi sorunu öteden beri edebiyatçılar arasında geniş tartışmalara yol açmıştır.» -A. Ş. Hisar.

TARTIŞMA = (tartışma nedir; tartışma ne demek; tartışma İngilizcesi) Bir mesele dolayısıyla karşılıklı olarak yapılan fikir savunması (BİLİMCE TARTIŞMAK, Controverser; BİLİMSEL TARTIŞMA, Controverse).

TARTIŞMA = (tartışma nedir; tartışma ne demek; tartışma İngilizcesi) Bir sorun üzerine sözle ya da yazılı olarak karşılıklı -biraz da sertçe- savunuşma.

TARTIŞMA = (tartışma nedir; tartışma ne demek; tartışma İngilizcesi) Bir sorunu çözümlemek ya da bir sonuca varmak üzere girişilen eleştirmeli görüşme.

TARTIŞMA = (tartışma nedir; tartışma ne demek; tartışma İngilizcesi) Birbirine aykırı düşünce, görüş ve tutumların karşılıklı savunulması.

tartışma = argüman [öz Türkçe - eski terim]

tartışma = discussion [öz Türkçe - eski terim]

tartışma = diskaşın [öz Türkçe - eski terim]

tartışma = disküsyon [öz Türkçe - eski terim]

tartışma = münakaşa [öz Türkçe - eski terim]

tartışma = münazara [öz Türkçe - eski terim]

tartışma = bahis [Türkçe - Osmanlıca]

tartışma = bahs [Türkçe - Osmanlıca]

tartışma = cedel [Türkçe - Osmanlıca]

tartışma = mübahese [Türkçe - Osmanlıca]

tartışma = münâkaşa [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms