• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tapan

Türkçe - İngilizce

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Pastırmalık etlerin kurutulduktan sonra baskıya alınmasında kullanılan kalın direk.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) (halk dilinde) Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen, ağaçtan geniş araç, sürgü.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Basılmaktan sertleşmiş yol, toprak, kar.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) bk. taban.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Çevresi taş ve ağaçlarla çevrilmiş ağıl.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Değirmeni ayarlamaya yarayan çarkın altındaki tahta bölüm.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Demir bel.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Duvar örerken aralara konulan ağaç, hatıl.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Eşik.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Hayvanlara kurulan tuzak.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Köşe yastığı.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Kötü (renk için) : Tapan kilimi bana ver.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Parça : Bir tapan ekmek.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Tarlalarda toprak altında yetişen, yumru biçiminde, kara, yenilebilen bir çeşit bitki.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Testi.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Tohum ekildikten sonra tarlayı düzeltmeye yarayan yassı ağaç araç, sürgü.

TAPAN = (tapan nedir; tapan ne demek; tapan İngilizcesi) Tohum ekildikten sonra toprağı düzeltmeye yarayan ağaç sürgü.

tapan = perest [Türkçe - Osmanlıca]

tapan = perestâr [Türkçe - Osmanlıca]

tapan = perestişkâr [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms