• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tantana

Türkçe - İngilizce

TANTANA = (tantana nedir; tantana ne demek; tantana İngilizcesi) 1. Görkem: «Kerim Ağa epeyce büyük bir tantana ile oğullarından birinin düğününü yapmak üzere idi.» - = Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Gürültü patırtı, kuru gürültü. 3. Gereksiz, boş söz.

tantana = görkem [eski terim - öz Türkçe]

tantana = gösteriş [eski terim - öz Türkçe]

tantana = patırtı [eski terim - öz Türkçe]

tantana = gürültü patırtı ile gösteriş yapma [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms