• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tame

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14249

TAME = [teym] adjective
1 evcil, ehli * eşanlamlı : domesticated * karşıtanlamlı : wild
İngilizce örnek : This animal is tame.
Türkçe çevirisi : Bu hayvan evcildir.
2 yumuşak başlı, uysal * eşanlamlı : gentle, docile, obedient, mild
İngilizce örnek : Don't be afraid of the monkey, it's quite tame.
Türkçe çevirisi : Maymundan korkma, o oldukça yumuşak başlıdır.
¤ verb
evcilleştirmek, ehlileştirmek * eşanlamlı : domesticate, break, train, discipline, subdue, temper
İngilizce örnek : How did you tame that wild horse?
Türkçe çevirisi : O vahşi atı nasıl ehlileştirdin?

1: 9 ms